• Prof. Anna Wiela-Hojeńska, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
  • Mgr farm. Kamila Urbańczyk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
  • Prof. Mike Scott, Dyrektor MOIC
  • Dr Glenda Fleming, Zastępca Dyrektora MOIC
  • Anita Hogg, Kierownik ds. Efektywności Klinicznej MOIC
  • Linden Ashfield, Kierownik ds. Współpracy i Transferu Wiedzy MOIC