Opis 2 edycji konferencji

Leki są jednym z najistotniejszych elementów każdego systemu zdrowotnego na całym świecie. Znaczna większość ludzi w pewnym momencie swojego życia będzie z nich korzystała w celu zapobiegania lub leczenia różnych schorzeń. Niestety, wszystkie leki mają również swój potencjał do wywoływania niepożądanych działań.

Światowa Organizacja Zdrowia, w ramach globalnego wyzwania dotyczącego bezpieczeństwa pacjentów, obrała sobie za cel zredukowanie potencjalnie możliwych do uniknięcia szkód zdrowotnych związanych z lekami o 50% w ciągu 5 lat.

W szpitalach, pracownicy ochrony zdrowia pracują wspólnie jako zespół by pomóc pacjentom w osiągnięciu jak najbardziej optymalnych efektów ich farmakoterapii przy jednoczesnym ograniczeniu związanego z nią ryzyka. Model opieki wypracowany w Irlandii Północnej służy jako przykład dobrej praktyki medycznej i został zaimplementowany w wielu innych lokalizacjach. Jednakże wpisana w ten model rola farmaceuty pracującego bezpośrednio na oddziale szpitalnym oraz jego wpływ na transformację procesu leczniczego wciąż wymagają dalszej promocji wśród krajów europejskich.

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz Medicines Optimisation Innovation Centre (MOIC) z Irlandii Północnej przygotowali wspólnie bogaty program konferencyjny gromadzący specjalistów z Europy, który będzie poświęcony tematowi farmacji klinicznej i jej pozytywnej roli dla system zdrowotnego. Ma on za zadnie informować, motywować i inspirować do wprowadzania dalszych innowacji w zakresie farmakoterapii w Polsce oraz innych krajach.

Cel konferencji

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat możliwości optymalizacji opieki nad pacjentem poprzez rozwój systemu, którego częścią jest farmaceuta oraz nawiązanie współpracy umożliwiającej rozwój i implementacje podobnych rozwiązań w Polsce.

Grupa docelowych uczestników

Program został przygotowany z myślą o farmaceutach, lekarzach, dyrektorach szpitali, innych przedstawicielach ochrony zdrowia, pracownikach akademickich, studentach kierunku lekarskiego i farmacji, a przygotowana formuła będzie odpowiednia zarówno dla delegatów z Polski jak i Europy.