22.04.2017

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15 Powitanie uczestników
9:15 – 9:45 Wprowadzenie
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogusław Okopień

Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii-Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

9:45 – 10:15 Farmacja kliniczna w codziennej praktyce – doświadczenia
Pulmunologiczno-Alergologicznego Szpitala Klinicznego Golnik w Słowenii

Mgr farm. Janez Toni

Kierownik zespołu farmaceutów klinicznych Pulmunologiczo-Alergologicznego Szpitala Klinicznego Golnik

10:15 – 10:45 Farmacja kliniczna w Czechach
Dr n. farm. Daniela Fialova

Kierownik Centrum Edukacyjnego Farmacji Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Karola w
Pradze, Adiunkt Katedry Farmacji Społecznej i Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym oraz Adiunkt Katedry
Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola w Pradze

10:45 – 11:15 Farmacja onkologiczna – istotna część interdyscyplinarnej terapii pacjentów onkologicznych
Mgr farm. Klaus Meier

Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

11:15 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 12:15 Aspekty ekonomiczne obecności farmaceuty na oddziale szpitalnym
Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

12:15 – 12:45 Czy potrafimy nauczać współpracy? Edukacja interprofesjonalna wyzwaniem w nauczaniu
na kierunkach medycznych

Mgr farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

Doktorantka Pracowni Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku oraz Asystent Katedry i
Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:45 – 13:15 Geriatria jako dziedzina wymagająca współpracy lekarza i farmaceuty
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz Pracowni Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu

13:15 – 14:15 Przerwa na lunch
14:15 – 16:00 PANEL DYSKUSYJNY

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Bogusław Okopień
Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, Kierownik Katedry Farmakologii-Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
Ordynator Oddziału Chemioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego
Lek. med. Barbara Korzeniowska
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Janusz Pluta
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Mgr farm. Olga Fedorowicz
Kierownik Apteki Szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Mgr farm. Anna Giżycka
Kierownik Pracowni Cytostatyków Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, odbywa specjalizację z farmacji klinicznej

16:30 – 18:30 WARSZTATY DLA LEKARZY I FARMACEUTÓW
Współpraca na linii lekarz – farmaceuta
Mgr Kinga Truś
Psycholog kliniczny