Dzień 1 – 7.03.2019

8:30 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 9:45 Oficjalne otwarcie konferencji
9:45 – 10:45 Dr n.farm. Petr Horak – Z apteki szpitalnej na oddział (Czechy)
Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej i Kierownik Apteki Szpitalnej Szpitala Motol w Pradze
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Prof. Mike Scott – Optymalizacja leczenia: doświadczenia Irlandii Północnej (NI)
Dyrektor ds. Farmacji i Zarządzania Lekami Northern Health and Social Care Trust oraz Medicines Optimisation Innovation Centre (MOIC)
12:00 – 12:45 Mgr farm. Anna Waksmundzka-Walczuk – Serwisy farmacji klinicznej na oddziałach szpitalnych na przykładzie Anglii (Anglia)
Starszy farmaceuta kliniczny Tees Esk & Wear Valley NHS Foundation Trust
12:45 – 13:00 Boehringer Ingelheim
Mgr farm Grzegorz Ziółkowski – Dabigatran w zapobieganiu udaru mózgu
u chorych z migotaniem przedsionków

Senior Medical Science Liaison, Boehringer Ingelheim
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:00 Przedstawiciele ECHAlliance i Medicines Optimisation Working Group –
Ograniczanie zagrożenia związanego ze stosowaniem leków: rola ECHAlliance Medicines Optimisation Working Group wobec wyzwania WHO dotyczącego bezpieczeństwa pacjenta

Gregor Cuzak (International Ecosystem Coordinator, ECHAlliance), Prof Mike Scott (Dyrektor, Medicines Optimisation Working Group), Pavle Zelić (Członek Medicines Optimisation Working Group)
15:00 – 15:15 Zastosowanie biomateriałów polimerowych oraz roztworów ponadtlenkowych w leczeniu trudno gojących się ran
Dominik Kik, KIKGEL Sp. z o.o.
15:30 – 16:30 Warsztat 1 Warsztat 2 Warsztat 3
16:30 – 17:00 Przerwa
17:00 – 18:00 Warsztat 1 Warsztat 2 Warsztat 3
18:00 – 18:15 Podsumowanie
18:15 Zamknięcie 1 dnia konferencji

Dzień 2 – 8.03.2019

8:30 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 9:45 Oficjalne otwarcie 2 dnia konferencji
9:45 – 10:45 Dr hab. Agnieszka Zimmermann – Ustawa o zawodzie farmaceuty (PL)
Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10:45 – 11:30 Dr n. med. Tomasz Ogórka – Pacjent hematologiczny – wyzwanie dla farmaceuty klinicznego (Polska)
Farmaceuta kliniczny Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:45 Anita Hogg – Innowacyjny model Zintegrowanego Zarządzania Lekami (NI)
Kierownik ds. Efektywności Klinicznej Medicines Optimisation and Innovation Center oraz Naczelny Farmaceuta Northern Health and Social Care Trust
12:45 – 13:15 Wpływ technologii na skuteczność leczenia pacjentów i pracę farmaceuty
Marcin Gieracz, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. oraz Dyrektor ds. Marketingu w Urtica Sp. z o. o.
13:15 – 14:45 Panel dyskusyjny
14:45 – 15:45 Lunch
15:45 – 16:45 Warsztat 4 Warsztat 5 Warsztat 6
16:45 – 17:15 Przerwa
17:15 – 18:15 Warsztat 4 Warsztat 5
18:15 – 18:30 Podsumowanie
18:30 Zakończenie konferencji

W dniu 7 marca odbędzie się również Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
15.00-16.00 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
16.00-18.00 Prezentacja kierunków badań naukowych Katedr i Zakładów Farmakologii Kliniczej

Panel dyskusyjny

 • Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło
  Konsultant Krajowy ds. Farmacji Szpitalnej
 • Mgr farm. Olga Fedorowicz
  Kierownik Działu Farmacji Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu
 • Mgr inż. Janusz Jerzak
  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Ppłk Grzegorz Jędrzejczyk
  Kierownik Apteki Szpitalnej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
 • Dr Barbara Korzeniowska
  Zastępca Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ds. Lecznictwa
 • Lek. med. Jacek Kubica
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu
 • Dr n. med. Adam Maciejczyk
  Dyrektor Naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • Dr n. med. Tomasz Ogórka
  Farmaceuta kliniczny Oddziału Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie
 • Płk dr n. med. Wojciech Tański
  Komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu
 • Dr Izabela Witczak
  Pełnomocnik Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ds. Jakości
 • Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu
 • Lek. med. Michał Rataj
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznistwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Mgr farm. Piotr Steciwko
  Kierownik Pracowni Leku Cytotoksycznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii
 • Prof. Andriy Zimenkovsky
  Kierownik Katedry Farmacji Klinicznej, Farmakoterpaii i Standaryzacji Medycznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego