• Warsztat 1
  Farmaceuta na oddziale chirurgicznym
 • Mgr farm. Kamila Urbańczyk
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

  Warsztat będzie przykładem pomyślnego włączenia farmaceuty w struktury oddziału chirurgii naczyniowej. Podczas spotkania uczestnicy odpowiedzą sobie na pytania: Jak włączyć się w pracę oddziału i ustalić standardy pracy? Co farmaceuta powinien wiedzieć na temat chirurgii?

 • Warsztat 2
  STEPSelect in Gdansk – system zarządzania receptariuszem szpitalnym
 • Dr n. farm. Teresa Frąckowiak
  Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
  Dr Frans van Andel
  Kierownik ds. Internacjonalizacji, Medicines Optimisation Innovation Centre

  Warsztat będzie dotyczył innowacyjnego programu STEPSelect wspierającego wybór leków do receptariusza szpitalnego oraz związanych z nim aspektów technologicznych. Jako przykład posłuży projekt przeprowadzony przez MOIC we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku dotyczący heparyn drobnocząsteczkowych.

 • Warsztat 3
  Nowe narzędzia technologiczne: LAMPS – kontrola zakażeń,
  EPICS – monitorowanie pracy farmaceuty klinicznego, Writemed – koncyliacja lekowa
 • Stephanie Tohill
  Starszy farmaceuta kliniczny ds. E-Health, Northern Health and Social Care Trust

  Technologia ma duży udział w codziennej pracy farmaceuty klinicznego I optymalizacji leczenia. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane 3 narzędzia technologiczne stosowane w Irlandii Północnej: kontrola zakażeń (LAMPS), koncyliacja lekowa (Writemed) oraz monitorowanie pracy farmaceuty klinicznego (EPICs).

 • Warsztat 4
  Czy konsultacje farmaceutyczne na oddziale klinicznym są naprawdę potrzebne?
 • Mgr farm. Łukasz Hońdo
  Szpital Specjalistyczny Jana Pawła II w Krakowie

  Oddział kliniczny jest miejscem, w którym wszystkie działania personelu medycznego są skupione na terapii i bezpieczeństwie pacjenta. W przypadku występowania kilku jednostek chorobowych (tzw. zespół nakładania), a także w przypadkach implementacji farmakoterapii nietypowej, niestandardowej i/lub off-label występuje konieczność konsultacji stanu zdrowia pacjenta przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów. W takim zespole istnieje również miejsce dla farmaceuty klinicznego. W ramach warsztatów zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne pacjentów, w których prowadzono konsultację farmaceutyczną.

 • Warsztat 5
  Farmaceuta na oddziale szpitalnym – początki są trudne
 • Mgr farm. Adrian Bryła
  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

  Opieka nad pacjentem, optymalizacja farmakoterapii, interakcje lekowe – terminy o których dużo mówi się podczas całego toku studiów na kierunku farmacja. Jak wygląda rzeczywistość I jak poradzić sobie w zderzeniu z nią, próbując wyjść z apteki szpitalnej na oddział? O tym I wielu innych rzeczach na warsztacie.

 • Warsztat 6
  Uczmy się ze sobą, o sobie i od siebie nawzajem – budujemy partnerskie relacje lekarzy i farmaceutów
 • Dr n.farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska
  Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  Warsztaty dedykowane studentom ostatnich lat na kierunkach farmacja i lekarski. W przebiegu zajęć będziemy obalać powszechnie panujące stereotypy, z którymi borykają się lekarze i farmaceuci, zainicjujemy dyskusję nad wizerunkiem i kwalifikacjami obu grup zawodowych oraz postaramy się wypracować model współpracy na linii lekarz-farmaceuta, uwzględniający potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia.