Prof. Mike Scott

Profesor Mike Scott jest aktualnie Dyrektorem ds. Farmacji i Zarządzania Lekami Northern Health and Social Care Trust. W 1994 roku założył pierwszą jednostkę akademicką poza stolicą Irlandii Północnej we współpracy Queen’s University of Belfast (QUB). W 2004 otrzymał tytuł Honorowyego Członka Towarzystwa Farmaceutycznego Irlandii Północnej. W 2009 roku został Profesorem Honorowym Wydziału Farmaceutycznego QUB. Otrzymał złoty medal z ramienia Guild of Healthcare Pharmacists za szczególne osiągnięcia dla systemu zdrowotnego na poziomie krajowym w 2010 roku. W 2014 roku uzyskał nagrodę za znaczny wkład w rozwój dziedziny farmacji w Irlandii Północnej. W 2015 roku objął kierownictwo Medicines Optimisation Innovation Centre (MOIC). W 2016 roku odebrał nagrodę w kategorii “Życiowe Osiągnięcie” przyznawaną przez Brytyjskie Stowarzyszenie Farmacji Klinicznej.

Anita Hogg

Od czasu rozpoczęcia pracy w sektorze szpitalnym w 2001 roku, Anita Hogg podejmowała tematy badawcze z zakresu zarządzania lekami i oprymalizacji leczenia. Koordynowała project pod nazwą Zintegrowane Zarządzanie Lekami (Integrated Medicines Management – IMM) dla Northern Health and Social Care Trust (NHSCT) oraz zajmowała się jego implementacją w całej Irlandii Północnej i niektórych krajach Europy. W 2002 roku otrzymała nagrodę “Farmaceuta szpitalny roku w Irlandii Północnej”, a następnie opublikowała wyniki swoich prac na łamach krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. W 2009 roku uzyskała tytuł Independent Prescriber. Przeprowadziła wiele kursów podyplomowych i warsztatów na przestrzeni swojej kariery. Przed szpitalną ścieżką kariery, Anita był jedną z pierwszych farmaceutek w Irlandii Północnej świadczących usługę przeglądu lekowego w przychodniach i udzielających porady lekarzom rodzinnym. Prowadziła również jako pierwsza serwis w aptece ogólnodostępnej mający na celu ułatwienie pacjentom zarządzania swoją farmakoterapią. Pracowała w Departamencie Zdrowia nad implementacją programu Farmaceutycznej Efektywności Klinicznej dla Irlandii Północnej. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika ds. Efektywności Klinicznej Medicines Optimisation and Innovation Center oraz Naczelnego Farmaceuty Northern Health and Social Care Trust i z myślą o pacjentach kontynuuje pracę nad optymalizacją ich leczenia.

Mgr farm. Kamila Urbańczyk

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Odbywała staże z zakresu farmacji klinicznej w Słowenii, Francji i Irlandii Północnej. Łącznie z odbywaniem stażu zawodowego współpracowała na oddziale z lekarzami Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego poprzedniej edycji konferencji pt.”Farmaceuta na oddziale – korzyści i wyzwania”, która odbyła się w kwietniu 2017 roku. Jest w trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej na Queen’s University Belfast. Obecnie jako farmaceuta pracuje na oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu skupiając się w szczególności na chirurgii naczyniowej.

Dr Frans van Andel

Frans van Andel pochodzi z Holandii. Posiada wykształcenie z zakresu ekonomii zdrowia (Uniwersytet w Groningen i Utrechcie), zdrowia publicznego(Uniwersytet Harvarda).  Frans zdobył doktorat w dziedzinie ekonomii farmaceutycznej na Uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie poprzez działalność w różnych obszarach ekonomii: sprzęty medyczne, praca w firmie farmaceutycznej (Novartis), CRO, praca na uniwersytecie (Uniwersytet Amsterdamski), organizacje międzynarodowe (WHO, Bank Światowy). Od 2016 roku Dr van Andel jest Kierownikiem ds. Internacjonalizacji Medicines Optimisation Innovation Centre (MOIC) w Irlandii Północnej. Dba on o zdobywanie międzynarodowego zasięgu przez MOIC w zakresie optymalizacji leczenia na wszystkich płaszczyznach: R&D, rozwój zasobów ludzkich, szkolenia i wsparcie techniczne. Proces ten trwa ogółem już od przeszło 18 lat. Frans doskonale spełnia się w swojej roli dzięki szerokiemu doświadczeniu zdobywanym w wielu krajach, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym oraz znajomości systemów finansowania opieki zdrowotnej na całym świecie i umiejętności zarządzania projektami.

Dr n.farm. Petr Horák

Petr Horák ukończył farmację na Wydziale Farmaceutycznym w Brnie (Czechy) w 2001 roku. W 2002 zrealizował doktorat z zakresu chemii farmaceutycznej. Posiada specjalizację z farmacji aptecznej oraz szpitalnej. Od momentu ukończenia studiów pracuje w Aptece Szpitalnej Uniwersyteckiego Szpitala w Pradze – Motol. Od 2005 roku sprawuje tam role kierownika. Od czasu objęcia stanowiska poszerzył w swojej jednostce usługi świadczone przez farmaceutów pozwalając na rozwój farmacji onkologicznej oraz klinicznej. Dr Horák wraz ze swoimi współpracownikami aktywnie uczestnicy w kształceniu przeddyplomowym przyszłych farmaceutów i lekarzy oraz kształceniu specjalizacyjnym. W latach 2007-2014 był Kierownikiem Instytutu Kształcenia Podyplomowego z zakresu farmacji, obecnie bieże udział w życiu jednostki jako starszy wykładowca. Jako członek Czeskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, sprawował funkcję Vice Prezydenta (2010-2014) oraz Prezydenta (2015-2017) sekcji Farmacji Szpitalnej. Obecnie jest Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Farmacji Szpitalnej.

Dr n. farm. Magdalena Cerbin-Koczorowska

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP). Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Edukacji Medycznej UMP. Członkini Higher Education Academy. Edukator medyczny, metodyk nauczania zdalnego, instruktor symulacji medycznej. Inicjatorka i autorka zajęć interprofesjonalnych dedykowanych studentom medycyny i farmacji na UMP. Aktualnie studiuje na Uniwersytecie w Edynburgu na kierunku MSc Clinical Education.
Naukowo interesuje się problematyką edukacji i współpracy interprofesjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji lekarz-farmaceuta. W obszarze dydaktyki, promuje wykorzystanie technologii edukacyjnych w nauczaniu na kierunkach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych w farmacji. Realizuje zajęcia z profesjonalizmu oraz komunikacji dla studentów różnych kierunków. W minionych latach pracowała jako ekspert Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków Rady Europy oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Mgr farm. Adrian Bryła

Doktorant na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, w trakcie specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autor tekstów na portalu “AptekaSzpitalna.pl”. Z uporem stara się zamienić marzenia o farmacji klinicznej w rzeczywistość zajmując się interakcjami lekowymi i zjawiskiem polipragmazji na oddziałach szpitalnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Dr hab. Agnieszka Zimmermann

Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecna nazwa – Gdański Uniwersytet Medyczny) z 1998 roku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z roku 2000. Posiada tytuł specjalisty I stopnia z zakresu farmacji aptecznej. Wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym, Wydziale Lekarskim i Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMed. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest także autorką i współautorką kilku opracowań książkowych odnoszących się do prawnych aspektów praktyki aptecznej. Od 2012 roku jest Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która powstała z Jej inicjatywy. Jest recenzentką manuskryptów prac z zakresu prawa farmaceutycznego nadsyłanych do fachowych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych naukowych towarzystw farmaceutycznych oraz American Society for Pharmacy Law. Od października 2017 r. jest Zastępcą Przewodniczącego Ministerialnego Zespołu do spraw opracowania ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dr n. farm Teresa Frąckowiak

Uzyskała tytuł magistra farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 1995 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu analizy farmaceutycznej. W 2001 roku obroniła prace doktorską na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 1998 roku jest pracownikiem Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Pierwsze 9 lat swojej kariery spędziła jako badacz Instytutu Immunologii i Terapii Ekperymentalnej we Wrocławiu. W latach 1990-1993 pracowała w Insytucie Badań Podstawowych (Laboratorium Morfometrii) Staten Island N.Y. USA. Odbyła trzyletni szkolenie z zakresu opieki farmaceutycznej w Lloyds Pharmacy, Leeds-Bradford, UK. Interesuje się opieką farmaceutyczną oraz badaniami w dziedzinie farmakologii. Bierze udział w opracowywaniu programu kształcenia studentów farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu opieki farmaceutycznej i przeglądów lekowych. Jest członkiem Polskiego I Brytyjskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Stephanie Tohill MSc, MPSNI

Stephanie Tohill jest starszym farmaceutą klinicznym ds. E-Health, Northern Health and Social Care Trust Ukończyła studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Queen’s w Belfaście. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte na różnych płaszczyznach systemu opieki zdrowotnej. Pracowała jako kierownik apteki ogólnodostępnej, farmaceuta kliniczny w obszarze onkologii i hematologii, a także starszy farmaceuta kliniczny w oszarze chirurgii i anestezjologii. W trakcie specjalizacji z farmacji klinicznej i uzyskiwania tytułu magistra dzięki pracy dotyczącej koncyliacji lekwej, przeprowadziła inicjatywę “Bezpieczny Pacjent”. Posiada prawo do ordynowania i modyfikowania leczenia antykoagulacyjnego. Ukończyła kurs podyplomowy z zakresu eHealth na Uniwersytecie w Edynburgu. Obecnie zarządza systemami komputerowymi dedykowanymi farmaceutom, a jej praca skupia się na wprowadzaniu innowacji technologicznych do codziennej praktyki medycznej. Bierze również udział we współtworzeniu nowej medycznej platformy informatycznej dla Irlandii Północnej (Electronic Health and Care Record (EHCR) – Encompass Programme).

Gregor Cuzak MSc, MBA

Gregor Cuzak od 2014 roku jako jeden z kluczowych organizatorów wdrażał słoweński ekosystem eHealth, tworząc jednocześnie HealthDay.si. Współpracował z krajowymi oraz międzynarodowymi reprezentantami w ramach projektów Health 2.0 oraz ECHAlliance. Do ECHAlliance dołączył w 2018 roku i pełni funkcję Koordynatora Międyznarodowego. W ramach organizacji sprawuje równiez nadróz nad Medicines Optimisation Working Group. Specjalizuje się w takich obszarach jak rozwój biznesu, analiza danych oraz marketing. W ostatnim czasie angażuje się w tematy związane z cyforwym zdrowiem poprzez współorganizowanie międzynarodowych wydarzeń, projektów oraz prowadzenie warsztatów z tego zakresu. Od niedawna zajmuje się również regulacjami dotyczącymi RODO.

Mgr farm. Łukasz Hońdo

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje jako farmaceuta w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Interesuje się oceanografią, lubi biologię molekularną i farmakodynamikę.

Dr n. med. Tomasz Ogórka

Ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w 2001 r. W latach 2001-2009 pracował w aptece szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, uczestnicząc w projektach Leonardo da Vinci z zakresu farmacji klinicznej na terenie kilku krajów Europy. W trakcie pracy aptecznej rozpoczął współpracę z Kliniką Onkologii i Hematologii w zakresie farmakoterapii, czego konsekwencją było stworzenie programu komputerowego do rozpisywania leków cytostatycznych dla lekarzy. Od 2009 r., na zaproszenie ówczesnego Kierownika Kliniki Hematologii (Prof. dr hab. A. Skotnickiego), pełni rolę farmaceuty klinicznego. W 2017 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim UJ. Zawodowo interesuje się opieką farmaceutyczną przy pacjencie hematologicznym oraz badaniami klinicznymi z zakresu onko-hematologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Mgr farm. Anna Waksmundzka-Walczuk

Od momentu ukończenia studiów na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie pracuje jako farmaceuta kliniczny w Wielkiej Brytanii. Pracę rozpoczęła w 2010 r. w szpitalu ogólnym w charakterze młodszego farmaceuty, a następnie po ukończeniu szkoleń praktycznych, uzyskała specjalizację kliniczną: Clinical Diploma na Uniwersytecie Sunderland. W 2016 r. podjęła pracę na stanowisku starszego farmaceuty w Cumbria Partnership, gdzie przyczyniła się do ustanowienia czynnej obecności farmaceuty w czasie obchodów i konsultacji psychiatrycznych. Prowadziła wiele szkoleń, wykładów i audytów wewnętrznych. W tym samym roku uzyskała tytuł Independent Prescriber na Uniwersytecie w Keele, specjalizując się w zakresie polifarmacji w terapii chorób psychiatrycznych. Dodatkowo, Anna jest jednym z pierwszych farmaceutów, którzy podjęli pracę jako farmaceuta kliniczny przepisujący leki w serwisie 111 (pomoc pilna), gdzie dodatkowo poszerzyła swoje kompetencje o modele konsultacyjne z pacjentem i diagnostykę. Centrum Jej zainteresowań stanowi optymalizacja farmakoterapii, przeprowadziła wiele wykładów i szkoleń dla lekarzy I farmaceutów o tej tematyce, w szczególności pokazując narzędzia i ich wykorzystanie na oddziałach. Obecnie zajmuje stanowisko Clinical Lead for Medicine Monitoring Team, gdzie współpracuje z NECS Medicine Optimisation. Jako pierwsza farmaceutka zatrudniona na tym stanowisku, tworzyła zespół monitorujący skuteczność terapii i efekty uboczne u pacjentów z demencją i chorobami psychiatrycznymi. Jako certyfikowany Quality Improvement Leader jest również odpowiedzialna za jakość serwisu i aktualnie odpowiada za zespół, który monitoruje 1200 pacjentów w domach opieki na terenie North i South Tees.

Mgr farm. Pavle Zelić

Pavle zajmuje obecnie stanowisko Kierownika ds. Współpracy Europejskiej, Międzynarodowej i PR Serbskiej Agencji Leków i Sprzętu Medycznego. Od 2009 roku zainicjował i poprowadził kilka projektów międzynarodowych z zakresu farmacji i ochrony zdrowia. Aktywnie uczestniczył w negocjacjach Serbii z Unią Europejskiejką podczas przystępowania do wspólnoty oraz był w tamtym czasie rzecznikiem prasowym Serbskiej Agencji Leków i Sprzętu Medycznego. Uzyskał tytuł magistra farmacji na Uniwersytecie w Belgradzie. Reprezentuje Serbie w trakcie spotkań Światowej Organizacji Zdrowia, Europejskiej Agencji Leków, Dyrektorów Krajowych Agencji Leków, Rady Europy i innych. Przed rozpoczeciem pracy w sektorze publicznym zdobył trzyletnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym. Posiada wiele publikacji na swoim koncie.

Marcin Gieracz
Lideo S.A. oraz Urtica Sp. z o. o.

Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający w Lideo S.A. oraz Dyrektor ds. Marketingu w Urtica Sp. z o. o. W obu firmach zaangażowany w procesy biznesowo-strategiczne przedsiębiorstw. Nadzoruje wprowadzanie na rynek Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków do Aptek Szpitalnych oraz rozwija i wciela w życie wizję cyfrowego szpitala przyszłości. Koordynuje wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych dla branży szpitalnej i farmaceutycznej. Redaktor naczelny portalu skierowanego do branży medycznej: www.CyfrowySzpital.pl, którego celem jest dostarczanie informacji na temat wpływu nowych technologii w medycynie. Nadzoruje także rozwój kwartalnika i platformy internetowej „Farmakoekonomika Szpitalna” skierowanej do farmaceutów oraz specjalistów z branży, której misją jest wspieranie rozwoju osobistego farmaceutów. Piastuje także funkcję Prezesa Fundacji Urtica Dzieciom, która pomaga dzieciom chorym onkologicznie i hematologicznie w walce z nowotworem. Mentor, trener i doradca z 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w identyfikowaniu źródeł wzrostu w przedsiębiorstwach. Obecnie skupia się na projektowaniu strategii rynkowych, które oparte są o sprzedaż wielokanałową, cyfrową transformację oraz digitalizację rynkową.