Program

21 kwietnia 2023 r.
(piątek)

07.30 – 8.30 Rejestracja uczestników
8.30 Rozpoczęcie konferencji

Przywitanie gości

8.45 – 10.00 Panel I

Standaryzacja procesu kształcenia – moderator prof. Leszek Domański

1. Piotr Bromber – Wiceminister Zdrowia keynote speaker

2. prof. Bożena Czarkowska-Pączek Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu PKA

3. prof. Janusz Moryś – Przewodniczący UKJKKL

4. dr Grzegorz Wrona – Sekretarz NRL

5. prof. Kamil Torres – reprezentant KRAUM w zespole MZ

6. dr hab. Anna Mania – Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

7. Damian Durys – Przedstawiciel studentów Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Speaker: Paulina Gumowska – redaktor naczelna Rynku Zdrowia

10.00 – 10.10 Przerwa techniczna
10.10-11.10 Panel II

 Edukacja interprofesjonalna – moderuje prof. Janusz Janczukowicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Keynote speaker Prof. Lilian Azzopardi (prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Farmacji- EAFP) / Chair Elect of the Colleges of Pharmacy Network – International Pharmaceutical Federation

Paneliści:

1.     dr hab. Agnieszka Skowron prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej PTFarm., członek Pharmaceutical Care Network Europe

2.     prof. Dorota Kilańska  – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, prezes Florencja Fundacja Na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji I Rozwoju Standardów Opieki

3.     prof. Mariola Głowacka  – Przewodniczącą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

4.     mgr Jerzy Jaskuła – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, konsultant w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UMK

5.     Paweł Czudaj – student Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Speaker: Krzysztof Jakubiak mZdrowie

11.10-11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 Panel III

„Nowoczesna edukacja” moderuje dr hab. Robert Zymliński, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Keynote speaker : – prof. Katarzyna Czabanowska  z Uniwersytetu z Maastricht on-line

Paneliści:

1.     dr hab. Andrzej Cacko, kierownik zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2.     dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – Prorektor ds. jakości kształcenia, Gdański Uniwersytet Medyczny

3.     dr inż. Klaudia Proniewska, z-ca Dyrektora Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

4.     prof. Małgorzata Kotwicka – Prorektor ds. dydaktyki, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

5.     Bernadetta Nowak – przedstawicielka studentów UMW

Speaker: Marzena Sygut-Mirek redaktor prowadząca: Kurier Medyczny/Menedżer Zdrowia/Termedia

12.30-12.40 Przerwa techniczna
12.40 – 13.40 Panel IV

Komunikacja z pacjentem moderuje prof. Kamil Torres, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Keynote speaker: dr Grzegorz Cebula, prof. UJ, Dyrektor Centrum Innowacji Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Paneliści:

1.     prof. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warszawski

2.     dr hab. Anna Kołcz, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

3.     dr Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4.     mgr Maria Libura, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

5.     dr Magdalena Horodeńska, Pracownia Symulacji dla Bezpieczeństwa Pacjenta, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6.     Żaneta Zawadzka – przedstawicielka studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Speaker: Bartosz Kwiatek Polsat News

13.40 – 14.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wystąpienie przewodniczącej zespołu ds. opracowania rekomendacji w kształceniu na kierunkach medycznych – dr hab. Agnieszki Zimmermann, prof. uczelni – Gdański Uniwersytet Medyczny

14.15 – 15.00 Lunch
15.00 – 16.30 Prace grup roboczych
  I. GRUPA GŁÓWNA – REKOMENDACJE KRAUM ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH 

Sala narad parter

1. dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – Gdański Uniwersytet Medyczny – KOORDYNATOR
2. dr Grzegorz Cebula, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
3. prof. dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4. prof. Tomasz Francuz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5. dr hab. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ – Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski
6. dr hab. Janusz Godlewski, prof.UWM – Collegium Medicum Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
7. prof. Irina Kowalska – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
8. prof. Joanna Makowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
9. dr hab. Anna Mania – Uniwersytet Medyczny im .K.Marcinkowskiego w Poznaniu
10. prof. Michał Mączewski – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
11. prof. Aneta Nitsch-Osuch – Warszawski Uniwersytet Medyczny
12. dr hab. Anita Olczak, prof. UMK – Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13. prof. Agnieszka Piwowar – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
14. prof. Kamil Torres – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
15. dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. UR – Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski
16. dr Przemysław Wolak – Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
17. Agata Andrzejczyk – Przedstawicielka Studentów, Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego

  II. Informatyzacja procesu dydaktycznego

Sala S2

 1. prof. Adrian Chabowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – KOORDYNATOR
 2. mgr Magdalena Sochacka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. dr hab. Jacek Sieńko – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. mgr Patryk Gawor – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 5. mgr Nadia Majewska – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 6. dr hab. Michała Karlik – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 7. dr Paweł Gawłowski – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 8. mgr Mariusz Koral – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 9. dr Bartłomiej Kraziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
 10. dr hab. Paweł Zalewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
 11. dr hab. Marcin Wiśniewski, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
 12. dr hab. Agnieszka Droździk Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 13. dr Róża Poźniak-Balicka – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum
 14. mgr inż. Angela Piasta – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum

 

  III. Kompetencje dydaktyczne

Sala W4

1. prof. Marek Kuch – Warszawski Uniwersytet Medyczny – KOORDYNATOR
2. dr Antonina Doroszewska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. prof. Maria Kózka – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
4. prof. Janusz Janczukowicz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5. dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – Gdański Uniwersytet Medyczny
6. prof. Leszek Domański – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
7. lek. Agata Stalmach-Przygoda – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
8. dr Paweł Żebryk – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
9. dr hab. Magdalena Sobieska – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
10. Katarzyna Tadaszak-Malinowska – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
11. prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
12. dr Tomasz Kucmin – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13. dr Katarzyna Zaborowska – Sapeta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
14. dr hab. Janusz Godlewski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
15. dr hab. Aldona Katarzyna Jankowska, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
16. dr hab. Krzysztof Tojek, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
17. dr Katarzyna Białczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
18. dr Magdalena Szwed Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
19. dr Patrycja Marciniak- Stępak – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
20. dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum

 

  IV.  Procedury jakości kształcenia

Sala W3

1. prof. Małgorzata Kotwicka – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – KOORDYNATOR
2. dr. hab. Anna Kołcz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3. dr hab. Agnieszka Skowrońska, prof. uczelni – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
4. dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – Gdański Uniwersytet Medyczny
5. dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
6. dr hab. Piotr Dziechciarz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
7. dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
8. lek. Konrad Jabłoński – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
9. dr hab. Mateusz Cybulski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
10. mgr Iwona Janus – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
11. dr Ewa Lepiarczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
12. lek. Łukasz Jaskiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum
13. Beata Buraczyńska-Andrzejewska – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
14. dr Magdalena Weber-Rajek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
15. dr Piotr Michalski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
16. prof. Paweł Zagożdżon – Gdański Uniwersytet Medyczny
17. dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
18. dr hab. Natalia Ukleja- Sokołowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum
19. dr hab. Edyta Paczkowska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
20. Piotr Stachowiak Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
21. dr hab. Magdalena Gibas Dorna – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum
22. dr Róża Poźniak-Balicka – Uniwersytet Zielonogórski – Collegium Medicum

 

Program Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatorów może ulec zmianie.

Program konferencji