AKTUALNOŚCI

O konferencji

Program naukowy konferencji

Uruchamiamy Dzieciaki sytuacja zdrowotna i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży

Czwartek 5.09.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

budynek Biblioteki Głównej UMW ul. Marcinkowskiego 2-6

godz. 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

Sesja wykładowa I

Prowadzący sesję: dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.; prof. Zofia Ignasiak, dr n, med Hanna Nałęcz

9:30 dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw. „Uruchamiamy Dzieciaki we Wrocławiu”

9:55 prof. Anna Noczyńska „Stan odżywienia i wzrostu  wrocławskich dzieci z klas I, III i V w latach 2012 – 2018. Profilaktyka otyłości.”

10:20 prof. Wojciech Apoznański „Urazy Wielonarządowe u Dzieci”

10:45 prof. Zofia Ignasiak  – „Rozwój dziecka w środowisko ekologicznie zagrożonym”

11:10 dr n. med. Hanna Nałęcz „Kontekst i uwarunkowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z Wrocławia”

11:35 – 11:50 Przerwa kawowa

Sesja wykładowa II

Prowadzący sesję: dr hab. Kinga Musiał, dr Zbigniew Kułaga, dr Ireneusz Cichy

11:50 dr hab. Kinga Musiał „Cukier dla dzieci – wróg czy przyjaciel?”

12:15 dr n. med. Katarzyna Neubauer  „Epidemia otyłości  i bakterie. Co je łączy?”

12:40 dr Ireneusz Cichy, prof. Andrzej Rokita – „Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów, a realizacja zajęć wychowania fizycznego (założenia a rzeczywistość)”

13:05 dr n. med. Zbigniew Kułaga „Spożycie napojów przez dzieci w wieku przedszkolnym jako składowa zachowań zdrowotnych”

13:35-13:50 Przerwa kawowa

Sesja wykładowa III

Prowadzący sesję: dr hab. Tomasz Zatoński, dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, dr Krzysztof Aleksandrowicz

13:50 dr n. med. Monika Szewczuk Bogusławska „Zaburzenia odżywiania – gdy tylko wygląd ma znaczenie”

14:15 Katarzyna Kozłowska-Panek „Tornistry najmłodszych – złożony problem wagi ciężkiej” Kampania Lekki Tornister

14:40 dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz i mgr Katarzyna Polerowicz-Borsuk „Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. Symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców, nauczycieli, wychowawców”

 

O konferencji

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. nadzw. (przewodniczący komitetu naukowego)
dr n. med. Katarzyna Pazdro
dr n. med. Katarzyna Połtyn-Zaradna
lek. Mateusz Kolator
mgr Alicja Basiak-Rasała
Patrycja Barowicz
Sara Górna
Michał Zatoński
O konferencji

Komitet naukowy 2019

dr hab. n. med.  Tomasz Zatoński, prof. nadzw. Przewodniczący komitetu naukowego; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Specjalista Otolaryngologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Otorynolaryngologii dla Województwa Dolnośląskiego, pomysłodawca i organizator Biegu Uniwersytetu Medycznego oraz akcji prozdrowotnej „Uruchamiamy Dzieciaki” skierowanej jest do nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, wychowawców i trenerów uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i mającej na celu zwrócenie uwagi na problem nadwagi i wynikających z niej chorób u dzieci.
prof. dr hab. n. med. Wojciech Apoznański, prof. nadzw. ; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, specjalista Urologii Dziecięcej i Chirurgii Dziecięcej.
prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
Od 2003 roku kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Problemami endokrynologii i  diabetologii u dzieci  zajmuje się od początku pracy zawodowej. Autorka poradników, komiksów, materiałów oraz plakatów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę, licznych  publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz podręcznika „Endokrynologia i Diabetologia Wieku Rozwojowego” kierowanego dla studentów oraz lekarzy opieki podstawowej. Jest inicjatorką programu profilaktycznego „ Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” realizowanego od 2012 wspólnie z Wrocławskim Centrum Zdrowia. Jako pierwsza w Polsce w 1996 roku wdrożyła leczenie cukrzycy u dzieci osobistymi pompami insulinowymi. W 1986 roku założyła Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę. Przez 10 lat była konsultantem dla Dolnego Śląska w dziedzinie diabetologii.
dr hab. n. med.  Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Zakład Medycyny Społecznej, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego; Specjalista Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii. Współautorka wyróżnionej na liście „Top 100 papers of 2017” pracy pt. „The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-income, middle-income, and low-income countries: the PURE study”, opublikowanej w The Lancet, praca ta zainspirowała powstanie ponad 100 materiałów w mediach.
dr hab. nauk o kulturze fizycznej Stanisław Czyż; pracownik Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a także Extraordinary Associate Professor na North-West University w Republice Południowej Afryki. Stażysta m.in. University of California, Los Angeles, USA. Obecnie zatrudniony także jako senior researcher na Uniwerystecie Masaryka w Brnie, w Czechach. Główne zainteresowania naukowe dot. nabywania umiejętności motorycznych oraz kontroli motorycznej a także aktywności fizycznej człowieka
dr hab. n. med. Kinga Musiał; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz specjalista fizjoterapii; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii; Specjalista rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii
dr n. med. Michał Brzeziński, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny; Specjalista pediatrii, Specjalista Leczenia Otyłości, w trakcie specjalizacji z medycyny sportowej. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (kierunek lekarski), Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (Zarządzanie i finanse w służbie zdrowia) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie). Ekspert instytucji publicznych i prywatnych m. in. Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Ministerstwa Zdrowia, Fundacji Medicover.
dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF, przez 10 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w VII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, jednocześnie był asystentem w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Jest Kierownikiem Katedry Zespołowych Gier Sportowych i Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W przeszłości przez dwie kadencje pełnił funkcje Prodziekana ds. Studenckich i Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego oraz był kierownikiem Zespołu Zabaw i Gier Ruchowych. Współpracuje z Singapurem (I am Kids, Experience – Educate Foundation), Tajwanem (National Taiwan Sport University), USA (University of Wisconsin – River Falls), (University of North Georgia), Wietnamem (An Giang University) i Niemcami (Deutsche Sporthochschule Köln). Autor ponad 100 publikacji; współautor dwóch książek oraz autor monografii nt: „Zajęcia ruchowe z piłkami edukacyjnymi „Edubal” w kształceniu zintegrowanym a sprawność fizyczna oraz umiejętności czytania i pisania uczniów”. Współautor przewodnika „Mały Mistrz” dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozowaniem predyspozycji dzieci i młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych jak również wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal” i „EduBall”; opracował metodę obiektywnego planowania budżetu godzin z wychowania fizycznego dla zaspokojenia zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Współtwórca (Rokita A., Rzepa T., Nowicki M.) wzoru przemysłowego zestawu piłek edukacyjnych nr PL 5260, (nr zgłoszenia 1797). Doprowadził do sprzedaży licencji (Licence Agreement) firmie z USA na produkcję i dystrybucję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Unii Europejskiej, produktów obecnie znanych pod nazwą EDUball – d. edubal, a w przyszłości – BRAINball (w ramach komercjalizacji wyników badań). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk o Kulturze Fizycznej; członkiem European College of Sport Science; wiceprezesem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych; przewodniczącym Komisji Nauki przy Radzie Sportu Zarządu Głównego AZS, członkiem Wrocławskiej Rady Sportu oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Programu Rozwoju Sportu Akademickiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
prof.  dr hab. Zofia Ignasiak, Profesor w Katedrze Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od wielu lat jest związana z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jako pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Anatomii, kierownik Katedry Anatomii Człowieka, kierownik Katedry Biostruktury i Zakładu Anatomii, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują obszar środowiskowych modulatorów zdrowia, rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej, stylu i jakości życia. Brała udział w wielu projektach badawczych, m.in. organizator badań ciągłych dzieci wrocławskich (1979–1987) oraz dzieci i młodzieży z LGOM. Od 1995 r. do 2011 r. kierowała badaniami populacyjnymi dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów ekologicznie zagrożonych. Była inicjatorem i współorganizatorem badań osób starszych Dolnego Śląska. Jej dorobek naukowy obejmuje blisko 200 prac w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest członkiem wielu rad i komitetów naukowych w Polsce. Jest również członkiem rad redakcyjnych lub naukowych czasopism naukowych polsko- i anglojęzycznych. Otrzymała wiele nagród, m.in. trzykrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1990, 1992, 1994) oraz Medal Aleš Hrdlička Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy (2009 i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ma również wiele osiągnięć dydaktycznych, jest autorka lub współautorką kilku podręczników i przewodników z anatomii człowieka. Wprowadziła współczesne programy do nauki anatomii, m.in. multimedialne atlasy anatomii: ADAM, SOBOTTA, Netter, program anatomii rentgenowskiej Mosby. Jest przykładem kobiety-naukowca, która skutecznie potrafiła połączyć życie rodzinne z dynamicznym rozwojem naukowym.
prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska: Profesor w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą AWF Wrocław bieżącej kadencji. W latach 1991-1992 przebywała na stażu naukowym na Uniwersytecie Kentucky, Wydział Toksykologii, Lexington, USA oraz w Kampamii Immunodiagnostycznej, Serex, Inc., Maywood, USA. Odbyła też staż na Uniwersytecie Potchestroomse, na Wydziale Biokinetyki, Rekreacji i Sportu w Republice Południowej Afryki. Obszar jej zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji oraz dwóch podręczników akademickich. Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jej prace były wielokrotnie cytowane w kraju i zagranicą. Jest członkiem: komitetu redakcyjnego czasopisma posiadającego IF (Journal of Human Kinetics). Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, European College of Sport Science (ECSS) oraz International Society of Exercise and Immunology (ISEI).
Przez wiele lat współpracowała ze sportem wyczynowym, między innymi w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, koszykówką, piłką siatkowa oraz piłką nożną.
dr n. kult. fiz.  Ireneusz Cichy, Sekretarz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kierownik Biura Promocji Uczelni, Kierownik Zespołu Gier Edukacyjnych z Piłką, Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, instruktor koszykówki, instruktor odnowy biologicznej, instruktor kulturystyki. Członek Zarządu Dolnośląskiego i Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne.
dr n. med. Zbigniew Kułaga,  Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka; Adiunkt i kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym  szpitalem pediatrycznym dla Polski; współuczestnik projektów OLAF (finansowanie przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), OLA (finansowanie przez NCBiR) oraz projektu unijnego TOYBOX. Kierownik projektów badawczych stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci i młodzieży realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia; specjalista anestezjologii i intensywnej terapii; szczególne zainteresowania badawcze: układy referencyjne ciśnienia tętniczego oraz parametry antropometryczne dzieci i młodzieży, epidemiologia nadwagi i otyłości w populacji wieku rozwojowego oraz stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci i młodzieży
dr n. kult. fiz. Hanna Nałęcz, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
dr n. med. Katarzyna Neubauer; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Zakład Dietetyki; Specjalista gastroenterolog, adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, w Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii  oraz Zakładzie Dietetyki. Współautorka licznych publikacji dotyczących m. in. nieswoistych chorób zapalnych jelit i choroby uchyłkowej jelita grubego. Prowadzi badania dotyczące epidemiologii nieswoistych chorób zapalnych jelit i znaczenia biomarkerów w tych chorobach.
dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii; Specjalista Psychiatrii i Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
O konferencji

Uruchamiamy dzieciaki – o akcji

Akcja prozdrowotna „Uruchamiamy Dzieciaki” skierowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego, rodziców, wychowawców i trenerów uczniów szkół podstawowych. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem nadwagi i wynikających z niej chorób u dzieci.

Badamy nawyki żywieniowe, formy spędzania wolnego czasu i aktywność fizyczną, stan narządu ruchu, kręgosłupa i kończyn dolnych oraz inne czynniki ryzyka u dzieci.

Brak ruchu jest rosnącym problemem społecznym, dlatego przygotowaliśmy program zawodów rozgrywanych w szkole, oceniających kondycję dzieci.

W naszą inicjatywę zaangażowali się wykładowcy akademiccy oraz lekarze i specjaliści, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką i leczeniem dzieci. Sami jesteśmy entuzjastami biegania, organizatorami Biegu Uniwersytetu Medycznego, dlatego chcemy zarazić naszą pasją dzieci, pokazując im radość i satysfakcję oraz pozostałe korzyści płynące z wysiłku fizycznego. Pragniemy zachęcić uczniów szkół podstawowych do ćwiczeń i startu w zawodach biegowych organizowanych przez szkołę.

Na akcję „Uruchamiamy Dzieciaki” składają się następujące działania:

DIAGNOSTYKA mająca na celu postawienie rozpoznania: Badanie ankietowe skierowane do rodziców wszystkich dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta w celu oceny częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci. W tym roku wraz z kampanią „Lekki Tornister” przeprowadzamy również badania wad postawy u dzieci, a także sprawdzamy wagę ich plecaków szkolnych.
TERAPIA, czyli przygotowanie programu naprawczego, treningu prowadzonego przez nauczycieli wf-u w szkołach podstawowych i gimnazjach. W szkołach, które zadeklarują chęć przystąpienia do naszej akcji, zorganizowane zostaną szkolne zawody biegowe w postaci Testu Coopera. Będzie to 12 minutowy bieg, którego zwycięzcy nagrodzeni zostaną w swoich kategoriach wiekowych. Dzieci otrzymają dyplomy, a zwycięzcy medale Biegu Uniwersytetu Medycznego.
PROFILAKTYKA, na którą składa się cykl wykładów skierowanych do specjalistów ds. żywienia, wychowawców, nauczycieli wf-u, rodziców. Wykładowcami są nauczyciele Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dietetycy i trenerzy.

W ramach akcji „Uruchamiamy Dzieciaki” organizujemy:

otwartą konferencję naukową poświęconą problemowi nadwagi i otyłości;
Imprezę sportową BUMKIDS – biegi dla dzieci na dystansach 400, 800 i 1200 metrów rozgrywane podczas Biegu Uniwersytetu Medycznego;
Akcję ankietową skierowaną do rodziców uczniów wrocławskich szkół podstawowych i gimnazjów w celu oceny częstości występowania i uwarunkowań społeczno-zdrowotnych nadwagi i otyłości u dzieci;
Finał akcji podczas majowego festynu sportowego Akademii Wychowania Fizycznego „Przewietrz się na Olimpijskim”, gdzie rozegrane są zawody sportowe: biegi oraz mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej;
Uroczystą konferencję prasową przedstawiającą uzyskane w ankietach wyniki.
Akcja „Uruchamiamy Dzieciaki” organizowana jest wspólnie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu oraz Fundację Biegaj dla Zdrowia. Nasze działania objęte są patronatem Jego Magnificencji Rektora Marka Ziętka.

Głównym Partnerem Akcji jest Lekki Tornister – organizowany przez Fundację Rosa program profilaktyki wad postawy u dzieci.
Uruchamiamy dzieciaki – test Coopera

 

Konferencja ta jest współfinansowana ze środków Miasta dzięki projektowi Wrocławskie Konferencje Naukowe, który realizuje Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi UMW.