Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej .

Informujemy, że do 7 kwietnia 2021 r. wszystkim Uczestnikom roześlemy certyfikaty na adres e-mail podany przy rejestracji. Prosimy o sprawdzenie folderu “spam”. Osoby, które uczestniczyły w konferencji, a do 7 kwietnia nie otrzymają certyfikatu w formie elektronicznej – prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na nr tel. 71 784 0624 lub adres e-mail: wroclawskiespotkanieml@gmail.com .

Informujemy, że dostęp do nagrań wykładów będzie możliwy przez 7 dni po Konferencji (do 6 kwietnia włącznie) na kanale https://medtube.pl/wsml z indywidualnym kodem dostępu, który otrzymaliście Państwo przed konferencją.

Serdecznie gratulujemy również laureatom konkursu prac:

I miejsce
Pani Katarzyna Żybura-Wszoła „Nowe spojrzenie na stare markery w laboratoryjnej diagnostyce płynotoku”

II miejsce ex aequo
Pani Agnieszka Ochocińska „Dlaczego mierzyć hormon anty-Müllerowski (AMH) w pediatrycznych zaburzeniach rozwoju płci (DSD)?”
Pani Helena Moreira  „Badanie obecności autoprzeciwciał antyneuronalnych w surowicy pacjentów ze zdiagnozowaną epilepsją”

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny II WSML