Organizatorzy:
Katedra Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wrocławski Oddział PTDL

Przewodnicząca:
dr n. farm. Anna Krzywonos-Zawadzka
e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 24

Wiceprzewodnicząca:
mgr Alina Rak-Pasikowska
e-mail: alina.rak-pasikowska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 22

Członkowie:

dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Mossoń
dr n. farm. Agnieszka Sapa-Wojciechowska
dr n. farm. Wiesława Nahaczewska
dr n. med. Iwona Urbanowicz
dr n. farm. Sylwia Płaczkowska
dr n. farm. Aneta Wrzyszcz
mgr Marta Banaszkiewicz
mgr Agnieszka Olejnik
mgr Kornela Hałucha
mgr Magdalena Gil-Woźniak
mgr Olga Loska
mgr Jakub Szyller
mgr Katarzyna Wadowska
mgr Anna Radajewska
Renata Kozłowska
mgr Bartłomiej Patrjach
mgr Dawid Radziszewski
mgr Izabela Kokot