Miejsce konferencji:
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

Organizator:
Katedra Analityki Medycznej we współpracy z Wrocławskim Oddziałem PTDL
ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel: 71 784 06 23,  faks: 71 784 00 54
e-mail: wroclawskiespotkanieml@gmail.com