Przewodnicząca:
dr hab. Iwona Bil-Lula
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak †
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Członkowie:
dr hab. Marita Nittner-Marszalska, prof. uczelni
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Grażyna Czaja-Bulsa
Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. Jacek Nowak
Zakład Immunogenetyki, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

prof. dr hab. Piotr Radziwon
Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Katedra i Zakładu Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Beata Szostakowska
Zakład Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii – Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Leszek Szenborn
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Maciej Kupczyk, prof. uczelni
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Maciej Szymczak
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Agnieszka Pawełczyk
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Jacek Majda
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diagnostyka Laboratoryjna