Szanowni Państwo,
za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej przysługuje
8 punktów twardych. Warunkiem uzyskania punktów edukacyjnych jest zaliczenie testu przeprowadzonego przez organizatorów.

CERTYFIKATY
Imienne certyfikaty wraz z informacją o liczbie punktów edukacyjnych oraz formie uczestnictwa zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej w formie pdf.