Szanowni Państwo informujemy, że konferencja II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej zostaje przeniesiona na 26 marca 2021 r.

W związku ze zmianą terminu prosimy na bieżąco śledzić zmiany w programie.

Ramowy plan konferencji w dniu 26 marca 2021 r. do pobrania również w pliku

9.00–9.10      Rozpoczęcie Konferencji

9.10–9.40      Wykład inauguracyjny pt. “Diagnosta Laboratoryjny we współczesnym systemie opieki zdrowotnej okiem Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych” – mgr Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

SESJA I

Postępy diagnostyczne w dziedzinie immunologii i alergologii

9.45–10.20     “Diagnostyka komponentowa w alergologii”, dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. uczelni, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10.20–11.00     “Nowoczesna diagnostyka w chorobach gastrologicznych, celiakii i hipolaktazji”, prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa, Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11.00–11.40     “Diagnostyka molekularna – przydatność w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych”, dr hab. Marita Nittner-Marszalska prof. uczelni, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


11.40–12.00     Wykłady firm i sponsorów


SESJA II

Medycyna podróży

12.00–12.35    “Dziecko w podróży “do ciepłych krajów””, prof. dr hab. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12.35–13.10     “Możliwości i ograniczenia badań diagnostycznych w kierunku zakażeń/zarażeń – nowe wyzwania”, dr Agnieszka Pawełczyk, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

13.10–13.50     “Diagnostyka mikroskopowa, serologiczna i molekularna wybranych chorób pasożytniczych”, dr hab. Beata Szostakowska, Zakład Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii, Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny


13.50–14.45     Wykłady firm i sponsorów


SESJA III

Praktyczne aspekty medycyny transplantacyjnej

14.45–15.20     “Diagnostyka układu HLA w doborze allogenicznego dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych”, prof. dr hab. n. med. Jacek Nowak, Zakład Immunogenetyki, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

15.20–15.55     “Jak żyć, żeby dożyć 100 lat”, dr n. med. Maciej Szymczak, Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.55–16.35     “Badania laboratoryjne u chorych leczonych przeciwciałami monoklonalnymi – wyzwanie dla diagnosty”, prof. dr hab. Piotr Radziwon, Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


16.35–16.45     Rozstrzygnięcie konkursu sesji plakatowej. Zakończenie konferencji