dr hab. Maciej Kupczyk, prof. uczelni
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Grażyna Czaja-Bulsa
Klinika Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. Piotr Radziwon
Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Leszek Szenborn
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Mieczysław Woźniak †
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Jolanta Saczko
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Jacek Nowak
Zakład Immunogenetyki, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

dr hab. Marita Nittner-Marszalska, prof. uczelni
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Beata Szostakowska
Zakład Parazytologii Tropikalnej, Katedra Medycyny Tropikalnej i Parazytologii, Krajowy Ośrodek Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Grzegorz Sawicki, prof. uczelni
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Iwona Bil-Lula
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Julita Kulbacka
Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Anna Bizoń
Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni
Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Maciej Szymczak
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Jacek Majda
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Diagnostyka Laboratoryjna

dr hab. n. med. Mariola Śliwińska-Mossoń
Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
Katedra i Zakładu Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr Agnieszka Popow-Woźniak
Klinika InviMed we Wrocławiu

dr Agnieszka Pawełczyk
Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

mgr Ewa Zagocka
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu; Pracownia andrologiczna we Wrocławiu